Charakterystyka a świadectwo energetyczne

Zwykło się błędnie przyjmować, że charakterystyka energetyczna jest tym samym co świadectwo energetyczne. W rzeczywistości jednak oba te dokumenty znacznie się od siebie różnią, o czym powinni pamiętać zwłaszcza Inwestorzy planujący budowę nieruchomości energooszczędnych.

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna jest częścią składową każdego pełnego projektu architektoniczno-budowlanego domu jednorodzinnego. Projekt charakterystyki stanowi element niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie w programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, pod warunkiem że został stworzony zgodnie z wymogami stawianymi przez NFOŚiGW.

Przede wszystkim, główna różnica polega na tym, że charakterystyka energetyczna sporządzana jest dla projektu budynku, a świadectwo energetyczne – dla budynku już istniejącego, przy czym projektowana charakterystyka energetyczna zostaje opracowywana tak samo, jak w przypadku świadectwa. Charakterystyka energetyczna budynku stanowi podstawę do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo energetyczne budynku

Świadectwo energetyczne budynku sporządzane jest na podstawie wytycznych i obliczeń, wprowadzonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dokument ten realizuje politykę Unii Europejskiej, dążącej do większej świadomości względem oszczędności energii w budownictwie.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa i wylicza rzeczywiste zapotrzebowanie nieruchomości na energię wynikającą z użytkowania budynku, np. na ogrzewanie, podgrzewanie wody, wentylację i klimatyzację. Wyliczane jest ono na podstawie stałych czynników (jak zastosowane systemy instalacyjne) i podawane w formie kWh/(m²*rok). Określa zarówno wartość energii nieodnawialnej (pierwotnej), jak i końcowej. Energią pierwotną (EP) określane jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania budynku, przygotowania ciepłej wody, wentylację mechaniczną i klimatyzację. Za energię końcową (EK) uznaje się wskaźnik, który określa ilość energii, jaka powinna zostać dostarczona do budynku, a więc energii, za którą zapłaci Inwestor.

Celem wprowadzenia charakterystyk i świadectw energetycznych jest przede wszystkim zachęcanie do poprawy efektywności energetycznej w zabudowaniach oraz propagowanie nowoczesnych technologii w sferze budownictwa mieszkalnego.

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂