Dojazd na posesję

Inwestorzy planujący budowę domu na obrzeżach lub poza granicami miasta mogą mieć problem z komfortowym dojazdem do domu. W świetle prawa budowa drogi dojazdowej na posesję należy do jej właściciela. Gdy dojazd znajduje się na gruncie należącym do gminy – to budowa i dalsza obsługa należą do jej obowiązków. W takim razie, czy gmina musi zapewnić dojazd do działki budowlanej?

Zaplanuj dojazd do swojej posesji

Planując nową inwestycję, poza sprawami technicznymi związanymi z samą budową, należy uważnie przyjrzeć się kwestii dojazdu do naszej działki budowlanej. Dotyczy to dojazdu tymczasowego, związanego z budową, jak też docelowego dojazdu do posesji. O ile wjazd tymczasowy jest możliwy do załatwienia w miarę prosto, to z docelowym jest już trochę inaczej. I tak w jednym i drugim przypadku musimy sprawdzić, czy taki wjazd przypadkowo już nie istnieje, bo to ułatwiłoby nam dalsze procedury. Jeżeli nie to należy:

  1. ustalić kategorię drogi, a co za tym idzie — gdzie załatwiamy wszelkie procedury,
  2. uzyskać wypis z planu bądź decyzję o warunkach zabudowy,
  3. sprawdzić na mapach ewidencyjnych sytuację, co do istniejącego bądź planowanego wjazdu na posesję,
  4. porozmawiać z projektantem, a w sytuacji, gdy mamy do czynienia z drogą wojewódzką bądź krajową, z projektantem drogowcem,
  5. wystąpić do zarządcy drogi o warunki wjazdu — czasami warto jest podać nasze sugestie i odpowiednio je umotywować,
  6. wykonać projekt wjazdu na działkę zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Droga wewnętrzna

Jeśli droga na posesję leży na działce należącej do inwestora lub grunt jest współwłasnością okolicznych sąsiadów – droga traktowana będzie jako wewnętrzna. Znaczy to, że jej wybudowanie, utrzymywanie, remontowanie, a nawet oznakowanie należy do właściciela gruntu i to na nim spoczywać będą wszelkie wymogi formalne i wydatki.

Aby wybudować drogę wewnętrzną, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz złożenie niezbędnych dokumentów u właściwego miejscowo starosty. Szczegółowe wytyczne dotyczące dojazdów na posesje powinny być uwzględnione w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w wydanej przez gminę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego.

Sytuacja może się skomplikować, gdy do drogi publicznej będziemy musieli dojechać przez inną działkę. Wówczas musimy uzyskać dodatkowe uzgodnienia od właściciela tejże nieruchomości, a czasami nawet za to dodatkowo zapłacić. Wówczas jednak podpiszmy zawsze umowę tak, by nie mieć problemów w przyszłości, czyli uzyskać prawa do tejże drogi. Należy dodać, że zarządca drogi może też zmienić nam linię zabudowy, nakładając bądź niedodatkowe obostrzenia. Zaczynajmy więc od wypisu z planu, by nie popełnić błędu i by nasze plany inwestycyjne na samym początku nie zostały skomplikowane wjazdem i linią zabudowy.

Zezwolenie na zjazd na drogę publiczną

Przy budowie własnego dojazdu na posesję niezbędne jest uzyskanie również zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu na drogę publiczną. Decyzje o zezwoleniu wydaje odpowiedni organ:

  • Drogi krajowe — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Drogi wojewódzkie — zarząd województwa,
  • Drogi powiatowe — zarząd powiatu,
  • Drogi gminne — wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dojazd na posesję spełniać musi kryteria postawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W świetle prawa m.in. należy zapewnić dojście i dojazd do drogi publicznej, a szerokość jezdni nie może być węższa niż 3 m. Szczegóły techniczne dotyczące budowy drogi będą znajdować się w otrzymanym pozwoleniu na budowę.

Dobrym rozwiązaniem jest udzielenie projektantowi pełnomocnictwa do załatwiania w naszym imieniu wszelkich formalności, gdyż to on ma większe rozeznanie i szybciej uzyska wszelkie niezbędne decyzje. Warto pamiętać, że pełnomocnictwo możemy udzielić przy pomocy notariusza bądź indywidualnie. Pamiętajmy jednak, by precyzyjnie umówić się z projektantem, co do naszych preferencji i ustalmy konsultacje, gdyby sprawy się komplikowały bądź ustalenia z wjazdem nie odpowiadały naszym oczekiwaniom.

Zdjęcie użyte w artykule: Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂