Jak usytuować szambo, przydomową oczyszczalnię i zbiornik na deszczówkę?

Zbiornik na nieczystości ciekłe tzw. szambo to jedno z rozwiązań dla tych działek budowlanych i rekreacyjnych, które nie mają możliwości przyłączenia do zbiorczej kanalizacji. Inwestor podejmujący się budowy szamba na swojej działce musi jednak ściśle przestrzegać przepisów i odległości związanych z lokalizacją zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

By lokalizacja zbiornika była zgodna z obowiązującym prawem, trzeba wziąć pod uwagę następujące odległości:

 • od studni lub ujęcia wody pitnej co najmniej 15 m,
 • minimum 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego,
 • minimum 2 m od granicy działki oraz od drogi,
 • minimum 1,5 m od rurociągów z wodą lub gazem,
 • minimum 0,8 m od przewodów elektrycznych,

Wyjątek stanowią zbiorniki podziemne, które mogą być usytuowane bezpośrednio przy budynku mieszkalnym pod warunkiem, że wyprowadzenie odpowietrzenia zbiornika (przez instalację kanalizacyjną) znajduje się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych budynku.

Jedną z sytuacji wyjątkowych, pozwalających na usytuowanie zbiornika na nieczystości ciekłe w granicy działki, jest takie zagospodarowanie działki sąsiedniej, w którym już istniejący zbiornik również jest w granicy. Ważne jest, by w takim przypadku lokalizować zbiornik dokładnie w tym samym miejscu tak, by oba bezpośrednio ze sobą sąsiadowały. W większości przypadków do budowy szamba niepotrzebne jest pozwolenie na budowę. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w urzędzie gminy. UWAGA! Takie rozwiązanie możliwe jest tylko dla zbiorników o pojemności do 10 m3. Zbiorniki o pojemnościach przekraczających 10 m3 wymagają uzyskania pozwolenie na budowę.

Gdy złożymy dokumentację i nie będzie ona wymagała uzupełniania, musimy odczekać 30 dni. W czasie tym Starosta ma prawo zgłosić sprzeciw. Starosta może też nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie szamba, gdy są przesłanki, że np.: taka budowa może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Termin, w jakim musimy podjąć się budowy zbiornika na nieczystości, po uzyskaniu pozwolenia to dwa lata. Po tym czasie musimy ponownie starać się o pozwolenie.

Zbiornik na deszczówkę

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też zbiorniki do gromadzenia wody opadowej. Wodę taką można wykorzystać np. do podlewania ogrodu. Na rynku dostępne są też systemy zagospodarowanie wody deszczowej, które umożliwiają wykorzystanie jej w domu np. do spłukiwania toalet. Problem ze zbiornikami na deszczówkę wynika z braku dokładnych uregulowań prawnych, dlatego też przy ich lokalizacji przyjmuje się założenia analogiczne do wymogów dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Jakie zalety przynoszą przydomowe zbiorniki na deszczówkę?

Zbiorniki na deszczówkę mogą przynieść wiele korzyści, takich jak:

 1. Oszczędność pieniędzy: Jeśli korzystasz z wody z magistrali wodociągowej do podlewania ogrodu lub mycia samochodu, zbiornik na deszczówkę pozwoli Ci zaoszczędzić na rachunkach za wodę.
 2. Oszczędność wody: Deszczówka jest naturalnym źródłem wody, które nie wymaga energii do jej produkcji ani transportu. Korzystanie ze zbiorników na deszczówkę pozwala na oszczędność wody pitnej i zmniejszenie obciążenia systemów kanalizacyjnych.
 3. Oszczędność energii: Woda z magistrali wodociągowej często musi być pompowana z daleka lub podgrzewana, co wymaga dużo energii. Deszczówka jest dostępna bez konieczności pobierania energii.
 4. Ochrona środowiska: Korzystanie ze zbiorników na deszczówkę pozwala na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, ponieważ deszczówka nie zawiera chemikaliów ani innych szkodliwych substancji.
 5. Możliwość wykorzystania wody w razie awarii: Jeśli wystąpi awaria wodociągów lub inne problemy z dostawą wody, zbiornik na deszczówkę może być źródłem wody rezerwowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków najprościej jest wpisać jako rozwiązanie gospodarki ściekowej do projektu budowlanego. Rozwiązanie to pozwala (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) na instalację przydomowej oczyszczalni bez dodatkowego występowania o zgodę na montaż. Gdy zdecydujemy się na budowę już po otrzymaniu pozwolenia lub gdy oczyszczalnia ma pojawić się przy istniejącej zabudowie, wymagane jest zgłoszenie budowy w stosownym urzędzie (np. Starostwie Powiatowym). W wyjątkowych sytuacjach samo zgłoszenie może nie wystarczyć. Gdy planujemy odprowadzenie oczyszczonego ścieku np. do rowu melioracyjnego lub rzeki, a także, gdy zrzut ścieków będzie większy niż 5 m3 na dobę, musimy złożyć operat wodnoprawny. By lokalizacja przydomowej oczyszczalni (oraz zbiornika na wodę opadową) była zgodna z przepisami prawa, musimy zachować odległości:

Drenaż:

 • minimum 2 m od granicy działki lub drogi,
 • minimum 3 m od drzew,
 • minimum 5 m od domu,
 • minimum 30 m od ujęcia wody pitnej,

Oczyszczalnia (lub zbiornik na wodę opadową):

 • minimum 15 m od ujęcia wody pitnej,
 • minimum 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
 • minimum 0,8 m od kabli energetycznych,
 • minimum 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂