Jak ogrzewać by nie zanieczyszczać?

Zanieczyszczenie powietrza to problem wielu, a nawet większości polskich miast. Zjawisko smogu przestało mieć charakter punktowy, zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się nie tylko nad miastami. Coraz gęściej zabudowywane tereny podmiejskie i wiejskie to generatory kolejnych skupisk dymu. By walczyć z degradacją środowiska naturalnego, wprowadzane są kolejne zakazy i obostrzenia. Ich zakres obejmuje również budownictwo. Przede wszystkim wyraźnie zbliżamy się do wyeliminowania tych sposobów ogrzewania domów, które szkodzą środowisku, czyli również nam samym.

Czym ogrzewać dom?

Aby uniknąć w przyszłości przymusowej zmiany instalacji grzewczej w domu, już teraz można podjąć decyzje, czym będziemy ogrzewać dom i z jakiego paliwa będziemy korzystać. Wszystkie gotowe projekty domów przewidują konkretny sposób ogrzewania. Informacja ta jest zawarta w dokumentacji projektowej. Często też już na kartach katalogu, w informacjach ogólnych możemy wyczytać, w jaką kotłownię wyposażonych jest dom i jakie wymogi owo pomieszczenie spełnia. Najbardziej wymagające ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię kotłowni są paliwa stałe. Całe szczęście, coraz rzadziej się je wybiera. Zaletą zaproponowania takiej kotłowni w projekcie jest natomiast bardzo łatwe przystosowanie jej do innego kotła czy typu paliwa. Wyjątkowo popularne są wciąż piece gazowe, ale nie zawsze projektant umieszcza je w osobnej kotłowni. Zazwyczaj, jednak gdy nie dysponujemy miejscem pod osobną kotłownię, projektant zakłada, że dom będzie ogrzewany kominkiem, uzupełnionym o grzejniki elektryczne. Rozwiązanie obecnie dość słabe, bo palenie w kominku również ma swoje ograniczenia.

Decydując się na źródło energii mamy do dyspozycji kilka popularnych rozwiązań. Podstawowe różnice definiujące je to koszt wykorzystywanego paliwa oraz możliwość i cena kotła lub całej instalacji. Wśród dostępnych rozwiązań mamy wciąż do dyspozycji:

Gaz

Gaz, który jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem skutecznie wypierającym węgiel. Dzięki możliwości ustawienia odpowiedniego programu kotły gazowe ogrzewają dom i wodę lub oba na raz. Wadą niektórych, szczególnie niezbyt drogich kotłów przepływowych, dwufunkcyjnych jest zbyt mała moc grzewcza. Takie kotły to rozwiązanie jedynie dla niewielkich rodzin, gdzie nikt nie korzysta jednocześnie z kilku ujęć ciepłej wody. Ogrzewanie poprzez spalanie gazu ziemnego jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów na ciepłe mieszkanie i wodę. Gdy nie mamy możliwości skorzystać z infrastruktury gazowej w postaci sieci, z pomocą przychodzą nam zbiorniki na gaz, które możemy kupić lub wydzierżawić.

Czy ogrzewanie domu gazem jest ekologiczne?

Ogrzewanie domu gazem ma swoje wady i zalety z punktu widzenia ochrony środowiska. Z jednej strony gaz ziemny jest stosunkowo czystym paliwem, które emituje mniej szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek siarki, w porównaniu z innymi paliwami, takimi jak węgiel czy ropa naftowa. W ten sposób ogrzewanie domu gazem może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Z drugiej strony, gaz ziemny jest wciąż paliwem kopalnym i jego wydobycie, transport oraz magazynowanie są związane z emisją gazów cieplarnianych. Ponadto, podczas spalania gazu ziemnego emitowany jest dwutlenek węgla, który przyczynia się do globalnego ocieplenia.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu ogrzewania domu gazem na środowisko można rozważyć stosowanie bardziej zaawansowanych technologii, takich jak kondensacyjne kotły gazowe, które pozwalają na uzyskanie wyższej efektywności i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Prąd

Energia elektryczna – elektryczne ogrzewanie domu oraz wody wydaje się być bardzo ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ do atmosfery nie emitujemy absolutnie żadnych zanieczyszczeń. Rozwiązanie takie byłoby idealne z ekologicznego punktu widzenia pod warunkiem, że sami wytworzymy energię elektryczną w jeden z proekologicznych sposobów, np. korzystając z wiatru czy płynącej wody. Korzystając z energii elektrycznej dostarczanej z tradycyjnej elektrowni, nie zastanawiamy się nad jej powstawianiem. Przetwarzanie węgla (np. węgla brunatnego) wiąże się z degradacją środowiska naturalnego i zanieczyszczeniem powietrza oraz wód gruntowych. Kopalnie odkrywkowe to dodatkowo ogromne leje depresyjne powodujące susze i straty m.in. w rolnictwie czy leśnictwie. Zanim zdecydujemy się na kolejne urządzenie elektryczne lub niefrasobliwe zostawianie włączonego komputera czy świateł zastanówmy się chwilę na bilansem zysków i strat. Istnieje możliwość wyprodukowania własnej energii z paneli fotowoltaicznych, jej magazynowanie i ogrzewanie domu i wody za jej pomocą.

Czy ogrzewanie domu prądem jest ekologiczne?

Ogrzewanie domu prądem może być uważane za ekologiczne tylko wtedy, gdy źródło energii elektrycznej, z którego korzysta, pochodzi z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatru, wody czy geotermiczna. W przypadku korzystania z energii elektrycznej, która pochodzi z paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny, ogrzewanie domu prądem jest mniej ekologiczne niż inne metody ogrzewania, a do tego jest mniej ekonomiczne.

Zastosowanie energii elektrycznej do ogrzewania domu wymaga dużych ilości energii, co może prowadzić do wyższych rachunków za prąd. W przypadku korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe, można zmniejszyć wpływ ogrzewania domu na środowisko naturalne.

Istnieją również bardziej zaawansowane technologie, takie jak pompy ciepła, które mogą korzystać z energii elektrycznej do efektywnego ogrzewania domów z mniejszym wpływem na środowisko.

Podsumowując, ogrzewanie domu prądem może być ekologiczne, ale tylko w przypadku, gdy korzysta się z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Olej opałowy

Olej opałowy – jako paliwo do ogrzewania domu nie jest zbyt popularny i dobrze. Wpływ na okazjonalne wykorzystanie tej możliwości ma wysoka cena paliwa oraz wykonania i utrzymania instalacji. Kolejnym minusem jest też magazynowanie oleju w zbiornikach na działce. Podczas spalania oleju opałowego emitowane są różne substancje, w tym dwutlenek siarki, tlenki azotu i pyły, które mają negatywny wpływ na jakość powietrza i zdrowie ludzi. Ponadto, wydobycie i transport oleju opałowego jest związane z emisją gazów cieplarnianych i innymi negatywnymi skutkami dla środowiska.

Drewno

Drewno – czerpane wprost z natury, przez co uważane jest za najbardziej ekologiczne. Drewno wyróżnia się zerowym bilansem dwutlenku węgla (przy spalaniu emituje dokładnie tyle CO2, ile wcześniej pobrało w procesach życiowych). Zaletą drewna jest na pewno przyjemny zapach żywicy wydobywający się zarówno z samych składowanych szczap jak i podczas spalania oraz kojarzący się z domowym ciepłem „żywy” płomień. By drewno mogło być wykorzystane, jako paliwo musi być sezonowane minimum rok. Nie spala się też do końca i tworzy popiół. Zaletą popiołu drewnianego jest natomiast możliwość wykorzystania, jako nawóz np. do trawników. Rozwiązanie to nie jest najpopularniejsze w budownictwie domowym, ale wykorzystywane wciąż w domkach letniskowych lub weekendowych, które bywają całoroczne.

Czy ogrzewanie domu drewnem jest ekologiczne?

Ogrzewanie domu drewnem jest uważane za ekologiczne, pod warunkiem, że drewno pochodzi z odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania lasami oraz jest spalane w efektywnych i czystych urządzeniach.

Drewno jest odnawialnym źródłem energii, ponieważ pochodzi z drzew, które rosną i po ścince są ciągle zastępowane nowymi. Spalanie drewna emituje CO2, ale emituje go tyle samo, ile drzewa pochłaniają podczas swojego życia, dzięki czemu emisja jest neutralna dla środowiska, jeśli drzewa są zastępowane nowymi w odpowiednim tempie.

Ogrzewanie drewnem może być również bardziej ekonomiczne niż inne metody ogrzewania, takie jak ogrzewanie gazowe czy elektryczne. Ponadto, jeśli drewno jest pozyskiwane lokalnie, ogrzewanie drewnem może pomóc w redukcji emisji związanych z transportem paliw kopalnych.

Należy jednak pamiętać, że spalanie drewna emituje również inne szkodliwe substancje, takie jak tlenki azotu i cząstki stałe, które mogą wpływać na jakość powietrza i zdrowie ludzi. Dlatego też ważne jest, aby stosować efektywne i czyste urządzenia, takie jak np. piece z płaszczem wodnym lub kotły z automatycznym dozowaniem paliwa oraz stosować odpowiednie drewno.

Brykiet drzewny

Brykiet drzewny – rozwiązanie łączące zalety drewna oraz większą wygodę przechowywania i składowania. W odróżnieniu od drewna kominkowego brykiet jest spalany prawie w całości. Dzięki regularnemu kształtowi może być pakowany w wygodne opakowania, łatwo go kupić nawet w sklepach typu market budowlany. Brykiet powstaje bez udziału kleju, jest więc całkowicie naturalny. Jego podstawową funkcją jest wytworzenie jak najwięcej ciepła przy spalaniu wiec, zamiast palić się płomieniem, tworzy żar.

Czy ogrzewanie domu brykietem drzewnym jest ekologiczne?

Ogrzewanie domu brykietami drzewnymi może być uważane za bardziej ekologiczne niż ogrzewanie domu węglem czy olejem opałowym, ponieważ brykiety drzewne są produktem wtórnym, a nie paliwem kopalnym.

Brykiety drzewne są zrobione z odpadów drzewnych, takich jak trociny, gałęzie, lub wióry, które zostały sprasowane w odpowiednie kształty. Dlatego też, brykiety drzewne są bardziej ekologiczne, ponieważ wykorzystują odpady, które w innym przypadku mogłyby zostać po prostu wyrzucone.

Ogrzewanie domu brykietami drzewnymi może być również bardziej efektywne i tańsze niż inne metody ogrzewania, takie jak ogrzewanie gazowe czy elektryczne.

Należy jednak pamiętać, że spalanie brykietów drzewnych również może emitować szkodliwe substancje, takie jak tlenki azotu i cząstki stałe, które mogą wpływać na jakość powietrza i zdrowie ludzi.

Pelet

Pelet – można powiedzieć, że to taki malutki brykiet przeznaczony do pieców z zasobnikiem. Powstaje z trocin, które są granulowane, również bez użycia spoiw czy klei. Gdy zdecydujemy się na wykorzystanie peletu, możemy liczyć na bezobsługowe funkcjonowanie pieca nawet przez kilkanaście dni. Dzięki dużym zasobnikom oraz możliwości kontroli nawet z telefonu czy komputera piec może sam się rozpalić, oraz wygasić. Do tworzenia granulowanego peletu zużywane są resztki i czyste odpady przemysłu drzewnego (np. wióry i trociny).

Czy ogrzewanie domu peletem jest ekologiczne?

Ogrzewanie domu peletem może być uważane za ekologiczne, pod warunkiem, że pellety są produkowane z odpadów drzewnych i stosowane w efektywnych i czystych urządzeniach.

Pellety drzewne są wytwarzane z odpadów drzewnych, takich jak trociny lub zrębki, a następnie sprasowane w małe cylindryczne kawałki. W przeciwieństwie do tradycyjnych kominków, które spalają drewno w sposób nieefektywny i zanieczyszczający, piece na pellety są projektowane w sposób kontrolowany, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Podobnie jak w przypadku ogrzewania drewnem i brykietami drzewnymi, spalanie pelletów drzewnych emituje CO2, ale emisja jest neutralna dla środowiska, jeśli drzewa są zastępowane nowymi. Ponadto, spalanie pelletów drzewnych jest bardziej ekonomiczne niż inne metody ogrzewania, takie jak ogrzewanie gazowe czy elektryczne.

Należy jednak pamiętać, że spalanie pelletów drzewnych również emituje szkodliwe substancje, takie jak tlenki azotu i cząstki stałe, które mogą wpływać na jakość powietrza i zdrowie ludzi.

Ekogroszek

Ekogroszek – czyli drobny wysokokaloryczny węgiel. Najczęściej jest to węgiel kamienny, ale można też kupić ekogroszek z węgla brunatnego. Nazwa ekogroszek jest myląca, gdyż uznawanie tego paliwa za ekologiczne i niezanieczyszczające jest nadużyciem.

Czy ogrzewanie domu ekogroszkiem jest ekologiczne?

Ogrzewanie domu ekogroszkiem może być uważane za mniej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjne ogrzewanie węglem, ale nie jest to całkowicie ekologiczna metoda ogrzewania.

Ekogroszek to paliwo stałe, które jest produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego, a następnie przerabiane w procesie pirolizy. W porównaniu do tradycyjnego węgla, ekogroszek jest mniej zanieczyszczający, ponieważ zawiera mniej zanieczyszczeń, takich jak siarka czy popiół. Ponadto, spalanie ekogroszku w piecach kotłowych może być bardziej efektywne niż tradycyjne spalanie węgla.

Mimo to, spalanie ekogroszku wciąż emituje CO2 i inne szkodliwe substancje, które wpływają na jakość powietrza i zdrowie ludzi. Dlatego też, podobnie jak w przypadku innych metod ogrzewania, ważne jest, aby stosować efektywne i czyste urządzenia ogrzewania, takie jak piece z płaszczem wodnym lub kotły z automatycznym dozowaniem paliwa oraz stosować odpowiednie paliwo.

Podsumowując, ogrzewanie domu ekogroszkiem jest mniej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjne ogrzewanie węglem, ale nadal nie jest to całkowicie ekologiczna metoda ogrzewania. Właściciele domów powinni więc rozważyć inne, bardziej ekologiczne opcje ogrzewania, takie jak pompy ciepła, panele słoneczne lub biomasę.

Pompa ciepła

Pompa ciepła (gruntowa i powietrzna), to zyskujące na popularności oprzyrządowanie, którego zadaniem jest wymuszenie odwrotnego do naturalnego przepływu ciepła. Pompa ciepła wymusza przepływanie ciepła z terenów zimniejszych do cieplejszych. W ostatnich latach jest to bardzo popularne rozwiązanie.

Najczęściej spotykamy jeden z trzech typów pomp:

  • Pionowa pompa ciepła, czyli taka, która wykorzystuje kolektor pionowy (gruntowa) zagłębiony w ziemię nawet do 100 i więcej metrów. Idealne rozwiązanie dla działki, gdzie każdy metr ogrodu jest bardzo kosztowny.
  • Pozioma pompa ciepła, czyli taka, która wykorzystuje z kolektor poziomy (gruntowa) rozłożony na znacznym terenie działki. Budowa takiej pompy to ogromne przedsięwzięcie, wymagające poważnych prac ziemnych. By korzystać z takiej pompy, musimy dysponować stosunkowo dużą działką.
  • Powietrzna pompa ciepła, czyli taka gdzie zamiast gleby źródłem ciepła jest powietrze. Urządzenie pobiera je z zewnątrz, ale zamontowane jest zwykle w domu.

Czy ogrzewanie domu pompą ciepła jest ekologiczne?

Tak, ogrzewanie domu pompą ciepła jest uważane za jedną z najbardziej ekologicznych metod ogrzewania domów.

Pompy ciepła pobierają ciepło z otoczenia, takie jak powietrze, gleba lub woda, a następnie zwiększają jego temperaturę, aby ogrzewać dom. To oznacza, że w procesie ogrzewania nie są emitowane żadne szkodliwe substancje do atmosfery. Pompę ciepła można również wykorzystać do chłodzenia domu w cieplejsze dni.

Pompy ciepła zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż tradycyjne systemy ogrzewania, takie jak piece gazowe lub elektryczne, dzięki czemu ich użytkowanie jest bardziej ekonomiczne. Ponadto, pompy ciepła są bardziej wydajne niż inne systemy, ponieważ ich wyjściowa moc cieplna jest znacznie wyższa niż energia elektryczna zużywana do ich działania.

Należy jednak pamiętać, że produkcja i instalacja pomp ciepła wymaga pewnej ilości energii i zasobów, co ma wpływ na środowisko. Dlatego ważne jest, aby wybrać ekologiczne źródła energii, takie jak energia słoneczna lub wiatrowa, do zasilania pomp ciepła. Ponadto, aby uzyskać maksymalną wydajność, pompy ciepła powinny być instalowane przez doświadczonych fachowców, a ich systemy powinny być regularnie konserwowane.

Podsumowując, ogrzewanie domu pompą ciepła jest uważane za jedną z najbardziej ekologicznych i wydajnych metod ogrzewania. Jednakże, do uzyskania pełnej ekologiczności ważne jest, aby zasilać pompy ciepła energią ze źródeł odnawialnych oraz zapewnić właściwe instalowanie i konserwację systemów.

Podsumowanie

Podsumowując, istnieje wiele różnych metod ogrzewania domu, a każda z nich ma swoje wady i zalety pod względem ekologicznym, ekonomicznym i praktycznym.

Ogrzewanie gazem: Jest stosunkowo wydajne i łatwe w użytkowaniu, ale nie jest specjalnie ekologiczne ze względu na emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.

Ogrzewanie prądem: Jest dość wygodne, ale jest to jedna z najdroższych metod ogrzewania. W zależności od źródła energii, może być również szkodliwe dla środowiska.

Ogrzewanie olejem opałowym: Jest stosunkowo wydajne i łatwe w użytkowaniu, ale emisja zanieczyszczeń do powietrza jest uważana za wyjątkowo szkodliwą dla środowiska.

Ogrzewanie drewnem: Jest uważane za ekologiczne, ale wymaga więcej pracy i konserwacji niż niektóre inne metody ogrzewania. Może również wydzielać zanieczyszczenia do powietrza, jeśli nie jest używane w odpowiedni sposób. Jest problemowe w codziennym użytkowaniu.

Ogrzewanie brykietami drzewnymi: Jest uważane za ekologiczne, podobnie jak drewno, ale wymaga również więcej pracy i konserwacji niż niektóre inne metody ogrzewania. Może również wydzielać zanieczyszczenia do powietrza, jeśli nie jest używane w odpowiedni sposób.

Ogrzewanie peletami: Jest uważane za ekologiczne i wydajne, ale wymaga specjalistycznego sprzętu i instalacji.

Ogrzewanie ekogroszkiem: Jest wydajne, ale wymaga specjalistycznego sprzętu i instalacji. Jest lepsze niż węgiel, ale nie można powiedzieć, że jest ekologiczne.

Ogrzewanie pompą ciepła: Jest uważane za jedną z najbardziej ekologicznych i wydajnych metod ogrzewania, ale wymaga energii elektrycznej do działania i specjalistycznej instalacji. Koszt inwestycji, przy budowie nowego domu, może zwrócić się w relatywnie krótkim czasie.

Wszystkie powyższe metody ogrzewania mają swoje wady i zalety. Warto wybierać metody, które są ekologiczne, wydajne i ekonomiczne oraz które spełniają indywidualne potrzeby i preferencje użytkownika.

Wybór ekologicznych źródeł ciepła może być podyktowany nie tylko troską o środowisko, ale też chęcią zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz bezobsługowym korzystaniem z pieców czy pomp. Niezależnie od powodów, wybór ekologicznego źródła ogrzewania naszcyh domów jest korzystne dla każdego.

Zdjęcie użyte w artykule: Freepik

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂