Lokalizacja zbiornika gazu i zbiornika oleju opałowego

Budując dom zmagamy się z różnorakimi trudnościami i nieprzewidzianymi sytuacjami. Jednym z problemów, jakie mogą wystąpić jest brak możliwości podpięcia się do instalacji. Najczęstszym problemem jest brak instalacji kanalizacyjnej rozwiązywany zazwyczaj poprze budowę bezodpływowych zbiorników tzw. szamb. Kolejna instalacją, której brak, choć nie tak dotkliwy jak brak odprowadzenia nieczystości, bywa sporym utrudnieniem jest instalacja gazowa.

Zbiornik gazu na działce

Istnieje wiele alternatyw dla ogrzewania gazem – paliwa stałe (np. coraz mniej popularny węgiel, który wrócił ostatnio do łask, czy mający wciąż rzeszę zwolenników ekogroszek), paliwa ciekłe (olej opałowy oraz gaz magazynowane w zbiornikach), ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła oraz również związane z OZE baterie słoneczne, fotowoltaika, czy wiatraki zasilające ogrzewanie elektryczne. Jeśli świadomie (lub ze względu na brak możliwość przystosowania kotłowni) rezygnujemy z paliw stałych, najczęściej powstającą alternatywą dla instalacji gazowej są zbiorniki na paliwa ciekłe.

Do niedawna kwestie lokalizowania zbiorników gazu regulowały odrębne przepisy określone w Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 tj. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych… Obecnie wymagane odległości zbiorników od budynków określono w Dz.U.2015.0.1422 tj. – Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z początkiem 2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dlatego warto na bieżąco sprawdzać czy nasza wiedza jest aktualna.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zbiorników na gaz wg. obowiązujących na razie przepisów, są określone w § 179. Zbiorniki z gazem płynnym, i mówią:

4. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami, określa poniższa tabela:

Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych

6. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju.

7. Odległości określone w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej, co najmniej R E I 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym, a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż określona w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.

Tak, więc sytuowanie zbiorników na działce jest bardzo precyzyjnie określone w przepisach prawa, jednak wymogi te nie są na tyle restrykcyjne by w znaczący sposób utrudniały skorzystanie z opcji, jaka jest zbiornik na paliwo gazowe.

Zbiornik na olej opałowy

Jeśli zdecydujemy się na zbiornik na olej opałowy, przy jego sytuowaniu na działce musimy zachować odległości:

  • Od budynku mieszkalnego: 10 m w przypadku zbiornika naziemnego i 3 m dla zbiornika podziemnego, który został przykryty warstwą ziemi o grubości, co najmniej 0,5. Odległość między budynkiem a urządzeniami spustowymi, oddechowymi i pomiarowymi zbiornika podziemnego musi wynosić minimum 10 m.
  • Od budynku garażowego, gospodarczego – 3m zarówno dla zbiorników podziemnych jak i naziemnych.

Istnieje też możliwość by zbiornik naziemny na olej ustawić w odległości minimalnej 3 m. By takie usytuowanie było możliwe konieczne jest by:

  • Ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika była ścianą oddzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej, co najmniej REI 120. Można też wykonać zaporę w formie ściany o takich parametrach pomiędzy budynkiem a zbiornikiem.
  • Zbiornik był dwupłaszczowy, stalowy. Alternatywa jest zlokalizowanie zbiornika w niecce o pojemności większej od pojemności zbiornika. Konieczna jest wtedy izolacja uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.

Warto w przypadku konieczności usadowienia takiego typu zbiornika, gazowego, czy olejowego, wnikliwie przestudiować przepisy prawa, a montaż zbiorników powierzyć certyfikowanym fachowcom.

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂